Our Mahi

Te Arawa River Iwi Ministerial Forum: Wellington 2021

Ruahuwai Takiwa Sensor Map

Te Arawa River Iwi Ministerial Forum: 2 July 2019

Ruahuwai Takiwa Field Visit: December 2019

TARIT / WRA - iPou Project: 2019

Matauranga Waiora Vermicomposting and Propagation.

Whakarewarewa School: Nov 2018